VÝSTAVY

Výstavní činnost Maloskalské galerie navazuje na tradici Maloskalského výtvarného léta, které bylo původně označením pro skupinové výstavy umělců Pojizeří pořádané na Malé Skále ojediněle od přelomu 30. a 40. letech 20. století a pravidelně od roku 1972, kdy zde začali pravidelně vystavovat umělci označení politickým režimem za nežádoucí. Pro výstavní účely byla z verandy maloskalské restaurace svépomocí zřízena výstavní síň, na vernisážích vystupovalo Smetanovo kvarteto a mnoho známých pražských umělců. Malá Skála se tak stala jakýmsi kulturním centrem až do 80. let, kdy byl výstavní prostor nadlouho uzavřen.  Přerušená tradice byla obnovena teprve v roce 1991 se vznikem Maloskalské galerie , která začala každoročně pořádat cykly krátkodobých výstav pod stejným názvem. 

2017

Výstava KOLEM UMĚNÍ (26. 8. - 30. 9. 2017) uzavřela výstavní sezonu 2017

Na výstavě byly představeny vizuálně atraktivní předměty ze skla (Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla), ale i "selsky strohé" keramické objekty Krysztofa Rozpondeka. Čeští umělci, otec a syn, představují své designérské invence, založené na stírání hranic mezi užitým uměním a individuální uměleckou tvorbou. Světově známý Jakub Berdych Karpelis, jehož práce jsou zastoupeny například v Moss Gallery v New Yorku nebo v Die Neue Sammlung Pinakothek der Moderne v Mnichově, vytváří nekonvenční designové objekty, vyznačující se humorem a ironií. Například objekt nazvaný Bubble soap představuje skleněné baňky různých velikostí vznášející se nad plastovým kýblem používaným v domácnosti k úklidu. Tvorbu obou Berdychů charakterizuje precizní uměleckořemeslné zpracování, surrealistická nálada a iracionalita navrhovaných kombinací. Edyta Kulla své vitráže obohacuje o přírodní motivy, například o části těla hmyzu nebo o nalezené předměty, jako jsou dětské hračky a podobně. Ve své tvorbě vychází z různých variant secese a nadrealismu. Rustikální objekty Krysztofa Rozpondeka připomínají kultovní předměty, etnické artefakty či archeologické nálezy.

Výstava byla výsledkem společného přeshraničního projektu Oblastní galerie Liberec a BWA Jelenia Gora. 

 

NOČNÍ PRÁCE II - výstava vynikajícího sochaře, malíře, grafika a designéra Stefana Milkova, jednoho ze zakládajících členů skupiny Tvrdohlaví proběhla 29. 7. - 24. 8. 2017. Autor představil méně známou, ale velmi podstatnou součást své tvorby - kresby, obrazy a grafiky. 

 

Výstava v Aktualne.cz

Výstava v Hospodářských novinách

 

Na červenec 2017 galerie připravila výstavu Evy Eisler, mezinárodně uznávané a všestranné výtvarnice a designérky. Výstavu z kompozic volných objektů ze dřeva a kamene s názvem VENUŠE - tak jak to bylo, ale trochu jinak... zahájil v sobotu 24. června v 17 hodin historik umění Oldřich Palata.

 

 

Maloskalské kulturní léto 2017 zahájilo soubornou výstavou prací českých a polských výtvarníků, která je výsledkem sympozia pořádaného v polských Michalowicích. Účastnili se ho na obou stranách grafici, fotografové, malíři, sochaři a umělci nových médií. Inspirace krásou a kulturní historií českopolského pohraničí dala výstavě příznačný název Místo. Partnery projektu jsou Oblastní galerie v Liberci a galerie BWA v Jelení hoře.

2016

Ve výstavní sezóně  2016 galerie uspořádala výstavy Jiřího Kačera, Belda Factory, Romana Týce a Mayi Roztočilové.

 

 

 

 

 

2015

V letní sezóně 2015 galerie uspořádala výstavy Rostislavu Zárybnickému, Josefu a Martinu Němcovi, Janu Malířovi a Jiřímu Vovsovi.