VÝSTAVY 2024

 

 

 

 

Zdeněk LHOTSKÝ a Lucie ŠVITORKOVÁ, Stanislav KRUPAŘ, Jaroslv RÓNA, Pavlína KVITOVÁ a Rozálie PROKOPCOVÁ

VÝSTAVY 2021: JOHANA STŘÍŽKOVÁ, ADAM ŠTECH, KRIŠTOF KINTERA, VLADIMÍRA KLUMPÁROVÁ

 

 

 

 

 

VÝSTAVY 2020: Jindřich TOKSTEIN. Čestmír SUŠKA, Pavel BENEŠ

 

 

 

Na výstavě Čestmíra Sušky nazvané Malé velikosti můžete vidět jeho kresby, tisky a skulptury menších rozměrů. Ale, jak doplňuje kurátorka výstavy Arjana Shameti, v malých věcech můžeme nalézt velké záměry. Inspirací při výběru děl na výstavu byla kniha G.K.Chestertona pojmenovaná Ohromné maličkosti, z níž citujeme : Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, ale na nedostatek údivu.

 

 



Jindřich Tockstein (14.7. 1914 Železný Brod - 14.4. 1975 Jablonec nad Nisou)



kopie z http://www.rozhlas.cz/sever/severoceskyatlas/_zprava/jindrich-tockstein--1046973


Samorost – tak se říká lidem, kteří pro svoji často nezařaditelnou povahu tak trochu vybočují z našich představ o tom, co normální. Takovou zcela svébytnou uměleckou osobností byl i jedinečný rytec skla, grafik a malíř Jindřich Tockstein, kterého připomene redaktor David Hertl.
Narodil se v červenci 1914 v Železném Brodě a po absolvování tamní sklářské školy se zapsal na pražskou Vysokou školu umělecko průmyslovou, kde studoval v ateliéru sochaře a rytce Josefa Drahoňovského. Bohém Tockstein se ale studiem příliš omezovat nenechal. V roce 1938 se vrátil do Železného Brodu a kreslit, malovat a modelovat i rýt sklo se naučil vlastně sám. První návrhy na ryté sklo sice udělal pro železnobrodského podnikatele Rudolfa Hlouška, ale dodnes není jasné, nakolik ovlivnil i tvorbu dalších místních podnikatelů. Tockstein vedl dál bohémský život, do práce chodil, jen kdy chtěl, a udělal-li náhodou nějakou práci pro svého zaměstnavatele, tak večer za pár piv nebo rumů udělal v hospodě stejné nebo lepší návrhy komukoliv, kdo mu zaplatil… Z Tockesteina se doslova přes noc stal uznávaný autor návrhů na rytiny, z nichž mnohé realizoval sám a mnohé další uznávaní rytci ze Železného Brodu. A přestože měl se sklem úspěchy, kam se podíval, lákala jej představa, že by se ještě stal malířem nebo grafikem. Napodruhé se hned po válce přihlásil na vysokou školu, tentokrát na pražskou Akademii výtvarných umění. Vydrželo mu to déle, ale únor 1948 na škole nepřežil – jeho politické názory byly pro nastupující komunistický režim neúnosné. Od roku 1949 byl Tockstein designérem rytého skla v národním podniku Železnobrodské sklo. Jedním z nejlepších, jaké jsme v té době měli. Zasloužil se o vznik mnoha váz, pohárů a plaket, upomínkových předmětů s figurálními motivy a dekorovaného nápojového skla.
Málem zapomenuté jsou jeho skleněné sochy. Skleněné předměty s Tocksteinovými rytinami předávali ministři různým vzácným zahraničním návštěvám, dostávali je národní umělci, vítězové významných mezinárodních sportovních soutěží. Přes svůj bohémský život to byl poměrně pracovitý člověk, pohotový a s mimořádnou fantazií. Od konce padesátých let už zpracovával pouze návrhy a jejich realizaci přenechával zkušeným rytcům – a tak tomu bylo až do roku 1974, kdy odešel do penze. O rok později sice zemřel – bylo to 14. dubna 1975 – ale protože svým působením ovlivnil celé generace studentů železnobrodské sklářské i turnovské šperkařské školy, je možné říci, že umělecký vliv Jindřicha Tocksteina byl patrný ještě v devadesátých letech.

 

Výstava KOLEM UMĚNÍ (26. 8. - 30. 9. 2017) uzavřela výstavní sezonu 2017

Na výstavě byly představeny vizuálně atraktivní předměty ze skla (Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla), ale i "selsky strohé" keramické objekty Krysztofa Rozpondeka. Čeští umělci, otec a syn, představují své designérské invence, založené na stírání hranic mezi užitým uměním a individuální uměleckou tvorbou. Světově známý Jakub Berdych Karpelis, jehož práce jsou zastoupeny například v Moss Gallery v New Yorku nebo v Die Neue Sammlung Pinakothek der Moderne v Mnichově, vytváří nekonvenční designové objekty, vyznačující se humorem a ironií. Například objekt nazvaný Bubble soap představuje skleněné baňky různých velikostí vznášející se nad plastovým kýblem používaným v domácnosti k úklidu. Tvorbu obou Berdychů charakterizuje precizní uměleckořemeslné zpracování, surrealistická nálada a iracionalita navrhovaných kombinací. Edyta Kulla své vitráže obohacuje o přírodní motivy, například o části těla hmyzu nebo o nalezené předměty, jako jsou dětské hračky a podobně. Ve své tvorbě vychází z různých variant secese a nadrealismu. Rustikální objekty Krysztofa Rozpondeka připomínají kultovní předměty, etnické artefakty či archeologické nálezy.

Výstava byla výsledkem společného přeshraničního projektu Oblastní galerie Liberec a BWA Jelenia Gora. 

 

NOČNÍ PRÁCE II - výstava vynikajícího sochaře, malíře, grafika a designéra Stefana Milkova, jednoho ze zakládajících členů skupiny Tvrdohlaví proběhla 29. 7. - 24. 8. 2017. Autor představil méně známou, ale velmi podstatnou součást své tvorby - kresby, obrazy a grafiky. 

 

Výstava v Aktualne.cz

Výstava v Hospodářských novinách

 

Na červenec 2017 galerie připravila výstavu Evy Eisler, mezinárodně uznávané a všestranné výtvarnice a designérky. Výstavu z kompozic volných objektů ze dřeva a kamene s názvem VENUŠE - tak jak to bylo, ale trochu jinak... zahájil v sobotu 24. června v 17 hodin historik umění Oldřich Palata.

 

 

Maloskalské kulturní léto 2017 zahájilo soubornou výstavou prací českých a polských výtvarníků, která je výsledkem sympozia pořádaného v polských Michalowicích. Účastnili se ho na obou stranách grafici, fotografové, malíři, sochaři a umělci nových médií. Inspirace krásou a kulturní historií českopolského pohraničí dala výstavě příznačný název Místo. Partnery projektu jsou Oblastní galerie v Liberci a galerie BWA v Jelení hoře.

2016

Ve výstavní sezóně  2016 galerie uspořádala výstavy Jiřího Kačera, Belda Factory, Romana Týce a Mayi Roztočilové.

 

 

 

 

 

2015

V letní sezóně 2015 galerie uspořádala výstavy Rostislavu Zárybnickému, Josefu a Martinu Němcovi, Janu Malířovi a Jiřímu Vovsovi.