Vážení a milí přátelé Maloskalské galerie, srdečně vás zveme na zahájení další výstavy v rámci Maloskalského kulturního léta

           

           Současná česká malířka a sochařka LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ je absolventkou Ostravské univerzity, ateliér Malba II (F. Kowolowský), dva semestry strávila také na stáži v Drážďanech, obor Malba a grafika (prof. Adamski). Již od  svého nástupu na scénu současného umění autorka hledá rovinu mezi obrazem a objektem. Tvorbu vnímá jako způsob hledání vnitřního klidu a postupně se posouvá od realistické malby k abstraktní formě. V rozsáhlém cyklu její tvorby, hraje ústřední téma role matky, komunikace mezi dětmi a rodiči, síla slova, která dokáže ublížit. Toto období je ovlivněno narozením syna a vede autorku k malbě plyšových hraček, dřevěných koníků a zátiší ze vzpomínek. Obrazy jsou návratem do šťastného dětství.

Dílo Libuše Pražákové je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Semilech.

 

            SVATOPLUK KLIMEŠ, vizuální umělec využívající a přizpůsobující si médium kresby, malby a fotografie, se pohybuje mezi žánry, dobovými tendencemi, klasickými i netradičními technologiemi. Jím zpracovávaná témata mají reálné kořeny, pevné obrysy a potenciál podmíněný intelektuální úrovní i empatií diváka. Nejniternější a nejpůvodnější rovina jeho autorského přístupu totiž spočívá v ekvilibristické kalibraci toho, co naplno sdělit, a toho, co stačí pouze naznačit.

Výstavu zahájí Lenka Patková

DO 22.6. máte stále možnost naštívit výstavu fotografií Jana Dobrovského

Jan Dobrovský je velmi všestranný člověk s širokým ohruhem zájmů. Jeho osobnost  částečně formovalo prostředí disidentské rodiny, která léta čelila tlaku komunistického establishmentu a svoboda se pro něj stala klíčovým slovem. Věnoval se samizdatové literatuře a podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin, po roce 1989 přispíval ke změnám ve společnosti jako novinář v Lidových Novinách a posléze v Československé a České televizi. Je autorem literárních textů, publicistou a fotografem. Je také předsedou Kolegia Paměti národa a projektu Post Bellum. Kolegium sdružuje pamětníky, jejichž osudy zaznamenává Post Bellum do svého archivu orální historie, a také ty, kteří aktivně pomáhají v mapování často hrdinských osudů lidí, kteří byli pro svobodu a demokracii ochotni přinést osobní oběti.               

              Fotografii se věnuje celý život a za léta si vypěstoval umění dobře se dívat. Vystavený soubor pochází z Volyně, která na něj hluboce zapůsobila jako téměř snové místo z jiného časoprostoru, stejně jako lidé, kteří tam žijí. Fotografie v duchu magického realismu promlouvají velmi sugestivním vypravěčským jazykem. Neuvidíme na nich žádnou zjevnou surovost, ale hmatatelně ji cítíme v samotných lidských osudech plynoucích tu v bezčasí na hranicích zapomnění.

 

 

Další v pořadí bude kolektivní výstava s názvem VOSUM, opakovaná už po několikáte. Zúčastní se jí ALENA BELDOVÁ, MARKÉTA ČERNÁ, HELENA GIRAS-KOZÁKOVÁ, KAROLÍNA MITÁŠOVÁ, KAMILA NAJBRTOVÁ, JANA NOVOTNÁ, ZDENA ROZTOČILOVÁ a PAVLA SOUKUPOVÁ. Těšit se můžeme na obrazy, grafiku, keramiku a šperky.

Sezónu uzavře výstava s provizorním názvem PELEMELE SKLO, kterou již tradičně připravuje kurátor Maloskalské galerie, sklář a designer Jakub Berdych spolu s polskými kolegy.

 

PŘEHLED VÝSTAV

5.5. - 25.5.  ZDENĚK SOUČEK: PTÁCI, ČESTMÍR CÍRKVA: LIDÉ

26.5 - 22.6. JAN DOBROVSKÝ: VOLYŇ

23.6. - 27.7. SVATOPLUK KLIMEŠ a LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ: PŘÍBĚH KONĚ

28.7. - 24.8. VOSUM

25.8 - 29.9. PELEMELE SKLO

 

 BOUČKŮV STATEK - sídlo Maloskalské galerie Josefa Jíry

Maloskalská galerie Josefa Jíry je komorní, ale svým charakterem zcela mimořádná. Byla otevřena v roce 1992 na Malé Skále, v historické budově Boučkova statku, který je jednou z výjimečných a nejlépe dochovaných památek původní pojizerské roubené architektury. S výjimkou nezbytné, citlivě provedené rekonstrukce v roce 1988 se bez podstatnějších úprav dochoval v podobě z roku 1813 a jeho starobylé zdi a krovy vytvářejí pro stálou expozici českého moderního výtvarného umění velmi osobitý rámec. Stejně jako podmanivé kouzlo tohoto zákoutí Českého ráje. „Není běžné, aby obec, třebaže velká, měla galerii současného umění. Malá Skála je ale výjimečná. Malebně členitá krajina, krásná řeka, díla lidových tesařů a kameníků i pocit duchovní tradice člověka přirozeně kultivují. Vnímavé umělce proto přitahuje Maloskalsko od dob romantismu. Navíc se tady po staletí podomácku zpracovávalo sklo a barevné drahokamy a již generace šikovných řemeslníků prošly uměleckými školami v Turnově a Železném Brodě. Není divu, že se zde rodili výtvarní umělci, hlavně malíři, a další se tady usazovali." PhDr. Miroslav Cogan, Maloskalská galerie 

Galerie sídlí v prostorném patře a podstřeší a vystavuje pestrou paletu prácí více než stovky známých českých malířů, grafiků, sochařů a sklářů, kteří svá díla venkovské galerii věnovali nebo zapůjčili často z přátelství k Josefu Jírovi, který byl hlavním iniciátorem jejího vzniku. Další exponáty, především tematicky spojené s Maloskalskem, byly zakoupeny. Jsou tu zastoupeny například práce F. Tichého, A. Pelce, J. Baucha, J. Johna, F. Ronovského, F. Hodonského, I.Ouhela a dalších výtvarníků. Větší část sbírky tvoří jádro stálé expozice, zbývající část se pravidelně obměňuje, aby byla návštěvníkům zpřístupněna i díla uložená v depozitáři. Samostatnou část představuje stálá přehlídka tvorby Josefa Jíry.  

Kromě výtvarné sbírky je v galerii otevřena také muzejní vlastivědná expozice Maloskalska. Soubor fotografií a archiválií ilustruje historii, místní veřejný společenský život a svérázný kolorit tohoto oblíbeného letoviska na břehu Jizery, zachycuje původní stavby – hostince, mlýny, statky, které časem vzaly zasvé nebo musely ustoupit místo novým.

V přízemí budovy je celoročně otevřena útulná lidová hospůdka U Boučků, která se v letních měsících rozšiřuje do prostorného nádvoří zastíněného prastarou lípou z jedné strany a chráněného před větrem roubenou stodolou z druhé. Pod přístřeškem  stodoly ožívá v době adventu překrásný betlém, který vyřezal a  věnoval obci Josef Jíra. Adventní setkání před Betlémem se zpíváním koled, vystoupením místního divadelního spolku s vánoční hrou O narození Páně, pohoštěním a sousedským poklábosením se stala milou tradicí, která přirozeným a nenuceným způsobem nahradila nostalgii po starých časech hřejivou atmosférou živé lidské pospolitosti a každoročně přitahuje víc a víc účastníků.

V bývalém zámeckém parku na Malé Skále stojí také kaple sv. Vavřince, kam byl po její kompletní rekonstrukci v letech 1995-96 instalován jedinečný soubor čtrnácti biblických zastavení Křížové cesty Josefa Jíry, který měl na záchraně kaple velkou zásluhu. 

Galerie je otevřena od května do konce září a v této době pořádá pravidelné výstavy v rámci Maloskalského výtvarného léta.