Vážení a milí přátelé Maloskalské galerie, srdečně vás zveme na předposlední výstavu Kulturního léta

 

 

 

   

Své práce představí osm výtvarnic, které spolu nevystavují poprvé. Všechny mají svůj osobitý a výrazný rukopis, všechny mají značně široké pole zájmů a činností, ale všechny je spojuje vztah k Malé Skále, který se stal společným jmenovatelem jejich současné výstavy.

 

Alena BELDOVÁ, nar. 1955 v Praze 

absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, atelier textilního výtvarnictví prof. B. Felcmana

Dlouho se věnovala textilnímu designu - spolupracovala s českými dílnami a továrnami, navrhovala vlněné a hedvábné látky pro velkou textilní tiskárnu v Rakousku. Současně se věnovala volné malbě. V roce 1999 poprvé navštívila Bretaň a divoká krása bretaňského pobřeží ji přivedla k rozhodnutí malovat krajiny. Nejprve byla námětem jejích obrazů Bretaň, později čerpala inspiraci také z české krajiny a z cest do zahraničí. Deset let učila výtvarné předměty na umělecké škole v Praze. Zúčastnila se mnoha společných výstav a mezinárodních sympozií. V posledních letech vystavuje převážně samostatně. Práce Aleny Beldové jsou zastoupeny v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.

 

Markéta ČERNÁ, nar. 1955 Praze

absolventka Divadelní akademie múzických umění v Praze, obor scénografie na katedře loutkoherectví

Po ukončení studia se věnovala animovanému filmu pro děti, ilustrovala řadu dětských knih a souběžně se dlouhá léta věnuje volné malbě a keramice

Trvale spolupracuje s týmem Nadace Archa Chantal na výtvarných projektech pro dětská nemocniční oddělení.

 

Helena GIRAS-KOZÁKOVÁ, narozena v Praze, žije a pracuje ve Velké Británii

absolventka umělecké školy Camberwell School of Arts v Londýně, obor keramika a trojrozměrné umění. Během studia se seznámila s různými technikami a získala vlastní výtvarný názor a styl formálně ovlivněný kubistickým tvaroslovím. Na svých keramických objektech vytváří různé kresebné linie, pracuje se světlem a stínem, zdůrazňuje polygonální formy, její tvorba je plná nových podnětů. Používá např. japonskou středověkou techniku „Raku“, kterou intenzivně studuje. O bohaté tvůrčí zkušenosti se už dvě desetiletí dělí se svými žáky na umělecké škole v Londýně. Kromě pedagogické činnosti se věnuje vlastní tvorbě. Své objekty často vystavuje v Anglii i v České republice.

 

Karolína MITÁŠOVÁ, nar. 1959 v Praze

abolventka fakulty architektury na ČVUT, poté na Akademii výtvarných umění v Praze

Po ukončení studia se věnuje práci v oblasti architektury, interiérovému designu, propagační grafice a volné malbě, která se postupně stává její hlavní činností. Studium architektury, jako vrcholné syntézy všech uměleckých disciplín, vneslo do jejího myšleni smysl pro řád, harmonii a kompozici a byla pro ni, dle jejích vlastních slov, výchozím bodem na cestě ke spontánnímu malířskému projevu.Vystavuje doma i v zahraničí a účastní se také společných projektů - konfrontací.

 

Jana NOVOTNÁ, nar. 1958 v Praze

absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor knižní kultura a písmo pod vedením prof. Milana Hegara 

Věnuje se typografii, užité a volné tvorbě /kresba, malba, objekty

Spolupracuje s týmem  Nadace Archa Chantal na výtvarných projektech pro dětská nemocniční oddělení, podílí se na projektech Divadelní pouť, Loď Tajemství Bří Formanů, Obecní galerie Beseda.

V posledních letech vede výtvarné kurzy a workshopy. 

Žije a pracuje v Praze a na venkově.

 

Kamila NAJBRTOVÁ, nar. 1961 v Praze

absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Pavla SOUKUPOVÁ, nar. 1958 v Praze

absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér prof. Ladislava Čepeláka

Pavla Soukupová a Kamila Najbrtová jsou sestry, obě úspěšné malířky, obě mají svůj nezaměnitelný rukopis.

Pavla Soukupová pracuje s kartonem a díky vlastnímu pojetí staré techniky „waschgold“ dokáže vytvořit na svých obrazech zvláštní charakteristickou patinu. Kamila Najbrtová ve svých obrazech experimentuje s osobitou technikou akrylu na průsvitném plátně a dosahuje tím poetické průsvitnosti, křehkosti a iluze prostoru.

Obě sestry se zabývají volnou malbou, vystavují na společných i samostatných výstavách a jejich práce jsou zastoupeny v řadě galerií moderního výtvarného umění.

 

Zdena ROZTOČILOVÁ, nar. 1957 v Semilech, žije a pracuje na Malé Skále

absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, aeliér prof. J. Soukupa

Pro všechny práce Zdeny Roztočilové je příznačný sochařský pohled na modelování hmoty. Užitkové a dekorativní keramické předměty, šperky, objekty volné tvorby směřují k tvarové, stylové a materiálové čistotě a dokonalosti i v nejmenším detailu, k harmonii a jednotě se zvoleným materiálem, ať už autorka pracuje s keramikou, terakotou, dřevem či kovem. Své práce Zdena Roztočilová pravidelně vystavuje na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí. Její dílo je zastoupeno v řadě uměleckoprůmyslových muzeí a galerií výtvarného umění.

 

Sezónu uzavře výstava s provizorním názvem PELEMELE SKLO, kterou již tradičně připravuje kurátor Maloskalské galerie, sklář a designer Jakub Berdych spolu s polskými kolegy.

 

PŘEHLED VÝSTAV

5.5. - 25.5.  ZDENĚK SOUČEK: PTÁCI, ČESTMÍR CÍRKVA: LIDÉ

26.5 - 22.6. JAN DOBROVSKÝ: VOLYŇ

23.6. - 27.7. SVATOPLUK KLIMEŠ a LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ: PŘÍBĚH KONĚ

28.7. - 24.8. VOSUM

25.8 - 29.9. PELEMELE SKLO

 

 BOUČKŮV STATEK - sídlo Maloskalské galerie Josefa Jíry

Maloskalská galerie Josefa Jíry je komorní, ale svým charakterem zcela mimořádná. Byla otevřena v roce 1992 na Malé Skále, v historické budově Boučkova statku, který je jednou z výjimečných a nejlépe dochovaných památek původní pojizerské roubené architektury. S výjimkou nezbytné, citlivě provedené rekonstrukce v roce 1988 se bez podstatnějších úprav dochoval v podobě z roku 1813 a jeho starobylé zdi a krovy vytvářejí pro stálou expozici českého moderního výtvarného umění velmi osobitý rámec. Stejně jako podmanivé kouzlo tohoto zákoutí Českého ráje. „Není běžné, aby obec, třebaže velká, měla galerii současného umění. Malá Skála je ale výjimečná. Malebně členitá krajina, krásná řeka, díla lidových tesařů a kameníků i pocit duchovní tradice člověka přirozeně kultivují. Vnímavé umělce proto přitahuje Maloskalsko od dob romantismu. Navíc se tady po staletí podomácku zpracovávalo sklo a barevné drahokamy a již generace šikovných řemeslníků prošly uměleckými školami v Turnově a Železném Brodě. Není divu, že se zde rodili výtvarní umělci, hlavně malíři, a další se tady usazovali." PhDr. Miroslav Cogan, Maloskalská galerie 

Galerie sídlí v prostorném patře a podstřeší a vystavuje pestrou paletu prácí více než stovky známých českých malířů, grafiků, sochařů a sklářů, kteří svá díla venkovské galerii věnovali nebo zapůjčili často z přátelství k Josefu Jírovi, který byl hlavním iniciátorem jejího vzniku. Další exponáty, především tematicky spojené s Maloskalskem, byly zakoupeny. Jsou tu zastoupeny například práce F. Tichého, A. Pelce, J. Baucha, J. Johna, F. Ronovského, F. Hodonského, I.Ouhela a dalších výtvarníků. Větší část sbírky tvoří jádro stálé expozice, zbývající část se pravidelně obměňuje, aby byla návštěvníkům zpřístupněna i díla uložená v depozitáři. Samostatnou část představuje stálá přehlídka tvorby Josefa Jíry.  

Kromě výtvarné sbírky je v galerii otevřena také muzejní vlastivědná expozice Maloskalska. Soubor fotografií a archiválií ilustruje historii, místní veřejný společenský život a svérázný kolorit tohoto oblíbeného letoviska na břehu Jizery, zachycuje původní stavby – hostince, mlýny, statky, které časem vzaly zasvé nebo musely ustoupit místo novým.

V přízemí budovy je celoročně otevřena útulná lidová hospůdka U Boučků, která se v letních měsících rozšiřuje do prostorného nádvoří zastíněného prastarou lípou z jedné strany a chráněného před větrem roubenou stodolou z druhé. Pod přístřeškem  stodoly ožívá v době adventu překrásný betlém, který vyřezal a  věnoval obci Josef Jíra. Adventní setkání před Betlémem se zpíváním koled, vystoupením místního divadelního spolku s vánoční hrou O narození Páně, pohoštěním a sousedským poklábosením se stala milou tradicí, která přirozeným a nenuceným způsobem nahradila nostalgii po starých časech hřejivou atmosférou živé lidské pospolitosti a každoročně přitahuje víc a víc účastníků.

V bývalém zámeckém parku na Malé Skále stojí také kaple sv. Vavřince, kam byl po její kompletní rekonstrukci v letech 1995-96 instalován jedinečný soubor čtrnácti biblických zastavení Křížové cesty Josefa Jíry, který měl na záchraně kaple velkou zásluhu. 

Galerie je otevřena od května do konce září a v této době pořádá pravidelné výstavy v rámci Maloskalského výtvarného léta.