Vážení a milí přátelé Maloskalské galerie, srdečně Vás zveme na výstavu:

 

 

KOLEM UMĚNÍ

vernisáž v sobotu 26. 8. od 17 hodin

druhá vernisáž v sobotu 9. 9. od 17 hodin za účasti umělců s komentovanou prohlídkou

výstava potrvá 26. 8. - 30. 9.  a uzavírá letošní výstavní sezónu

 

 

Na výstavě budou představeny vizuálně atraktivní předměty ze skla (Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla), ale i "selsky strohé" keramické objekty Krysztofa Rozpondeka. Čeští umělci, otec a syn, představují své designérské invence, založené na stírání hranic mezi užitým uměním a individuální uměleckou tvorbou. Světově známý Jakub Berdych Karpelis, jehož práce jsou zastoupeny například v Moss Gallery v New Yorku nebo v Die Neue Sammlung Pinakothek der Moderne v Mnichově, vytváří nekonvenční designové objekty, vyznačující se humorem a ironií. Například objekt nazvaný Bubble soap představuje skleněné baňky různých velikostí vznášející se nad plastovým kýblem používaným v domácnosti k úklidu. Tvorbu obou Berdychů charakterizuje precizní uměleckořemeslné zpracování, surrealistická nálada a iracionalita navrhovaných kombinací. Edyta Kulla své vitráže obohacuje o přírodní motivy, například o části těla hmyzu nebo o nalezené předměty, jako jsou dětské hračky a podobně. Ve své tvorbě vychází z různých variant secese a nadrealismu. Rustikální objekty Krysztofa Rozpondeka připomínají kultovní předměty, etnické artefakty či archeologické nálezy.

Výstava je výsledkem společného přeshraničního projektu Oblastní galerie Liberec a BWA Jelenia Gora. 

 

 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA:

Stefan Milkov

NOČNÍ PRÁCE II

Autor - vynikající sochař, malíř, grafik a designér Stefan Milkov, jeden ze zakládajících členů skupiny Tvrdohlaví. představí méně známou, ale velmi podstatnou součást své tvorby - kresby, obrazy a grafiky. Výstava potrvá do 24. 8.

Výstava v Aktualne.cz

Výstava v Hospodářských novinách

 

 

VÝSTAVY USKUTEČNĚNÉ V LETOŠNÍM ROCE:

Maloskalské kulturní léto 2017 galerie zahájila soubornou výstavou prací českých a polských výtvarníků, která je výsledkem sympozia pořádaného v polských Michalowicích. Účastnili se ho na obou stranách grafici fotografové, malíři, sochaři a umělci nových médií. Inspirace krásou a kulturní historií českopolského pohraničí dala výstavě příznačný název Místo

Partneři projektu: Oblastní galerie v Liberci a galerie BWA v Jelení hoře. 

---

Eva Eisler (29. 7. - 24. 8. ) 

VENUŠE - tak jak to bylo, ale trochu jinak... 

kompozice strukturálních objektů ze dřeva a kamene

výstavu zahájil v sobotu 24. června historik umění pan Oldřich Palata

Eva Eisler  je považována za jednu z předních osobností pohybujícících se v oblastech volného umění, uměleckého šperku, nábytku a interiérových doplňků, interiérového a výstavního designu, a rovněž v kurátorské a pedagogické činnosti. Od roku 1987 vyučovala na vysokoškolských institucích jako jsou New York University, Parsons School od Design, NY, a v současné době  je vedoucí ateliéru K.O.V. na UMPRUM v Praze. Její tvorba je zastoupena ve stálých sbírkách museí a galerií jako jsou Cooper Hewitt Museum, Brooklyn Museum of Art, Museum of Art and Design a Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Renwick Gallery of the  National Museum of American Art, Washington DC, Museum of Decorative Arts, Montreal, Museum of Fine Arts, Boston a Houston, Pinakothek der Moderne, Munich nebo UPM v Praze.

Výstava Evy Eisler v CZECHDESIGN.CZ

---

 BOUČKŮV STATEK - sídlo Maloskalské galerie Josefa Jíry

Maloskalská galerie Josefa Jíry je komorní, ale svým charakterem zcela mimořádná. Byla otevřena v roce 1992 na Malé Skále, v historické budově Boučkova statku, který je jednou z výjimečných a nejlépe dochovaných památek původní pojizerské roubené architektury. S výjimkou nezbytné, citlivě provedené rekonstrukce v roce 1988 se bez podstatnějších úprav dochoval v podobě z roku 1813 a jeho starobylé zdi a krovy vytvářejí pro stálou expozici českého moderního výtvarného umění velmi osobitý rámec. Stejně jako podmanivé kouzlo tohoto zákoutí Českého ráje. „Není běžné, aby obec, třebaže velká, měla galerii současného umění. Malá Skála je ale výjimečná. Malebně členitá krajina, krásná řeka, díla lidových tesařů a kameníků i pocit duchovní tradice člověka přirozeně kultivují. Vnímavé umělce proto přitahuje Maloskalsko od dob romantismu. Navíc se tady po staletí podomácku zpracovávalo sklo a barevné drahokamy a již generace šikovných řemeslníků prošly uměleckými školami v Turnově a Železném Brodě. Není divu, že se zde rodili výtvarní umělci, hlavně malíři, a další se tady usazovali." PhDr. Miroslav Cogan, Maloskalská galerie 

Galerie sídlí v prostorném patře a podstřeší a vystavuje pestrou paletu prácí více než stovky známých českých malířů, grafiků, sochařů a sklářů, kteří svá díla venkovské galerii věnovali nebo zapůjčili často z přátelství k Josefu Jírovi, který byl hlavním iniciátorem jejího vzniku. Další exponáty, především tematicky spojené s Maloskalskem, byly zakoupeny. Jsou tu zastoupeny například práce F. Tichého, A. Pelce, J. Baucha, J. Johna, F. Ronovského, F. Hodonského, I.Ouhela a dalších výtvarníků. Větší část sbírky tvoří jádro stálé expozice, zbývající část se pravidelně obměňuje, aby byla návštěvníkům zpřístupněna i díla uložená v depozitáři. Samostatnou část představuje stálá přehlídka tvorby Josefa Jíry.  

Kromě výtvarné sbírky je v galerii otevřena také muzejní vlastivědná expozice Maloskalska. Soubor fotografií a archiválií ilustruje historii, místní veřejný společenský život a svérázný kolorit tohoto oblíbeného letoviska na břehu Jizery, zachycuje původní stavby – hostince, mlýny, statky, které časem vzaly zasvé nebo musely ustoupit místo novým.

V přízemí budovy je celoročně otevřena útulná lidová hospůdka U Boučků, která se v letních měsících rozšiřuje do prostorného nádvoří zastíněného prastarou lípou z jedné strany a chráněného před větrem roubenou stodolou z druhé. Pod přístřeškem  stodoly ožívá v době adventu překrásný betlém, který vyřezal a  věnoval obci Josef Jíra. Adventní setkání před Betlémem se zpíváním koled, vystoupením místního divadelního spolku s vánoční hrou O narození Páně, pohoštěním a sousedským poklábosením se stala milou tradicí, která přirozeným a nenuceným způsobem nahradila nostalgii po starých časech hřejivou atmosférou živé lidské pospolitosti a každoročně přitahuje víc a víc účastníků.

V bývalém zámeckém parku na Malé Skále stojí také kaple sv. Vavřince, kam byl po její kompletní rekonstrukci v letech 1995-96 instalován jedinečný soubor čtrnácti biblických zastavení Křížové cesty Josefa Jíry, který měl na záchraně kaple velkou zásluhu. 

Galerie je otevřena od května do konce září a v této době pořádá pravidelné výstavy v rámci Maloskalského výtvarného léta.